Nhằm đảm đảo cho cảnh quan và an toàn giao thông khu vực cổng trường khi đến giờ tan học. Thầy và trò Trường Tiểu học Thụy Quỳnh đã chung tay thiết kế,  tạo ra các khu vực đón trẻ bên ngoài cổng trường tạo điều kiện thuận lợi cho các bậc phụ huynh đến đón trẻ được thuận tiện và đảm bảo ATGT tại khu ...